Jaa ystävillesi

HYVINVOINTI JA ELÄMÄNKAAREN VAIHEET

Pääkaupunkiseudun akateemisten naisten yhdistysten yhteinen, kaikille avoin esitelmäsarja

Maanantaina 16.5.2022, klo 18 Teams-etäistuntona, järjestää EKAN

UUSILLE URILLE AIKUISOPISKELIJANA

Tervetuloa aikuiskoulutuksen maailmaan KT Kalle Vihtarin johdattelemana.

KT Kalle Vihtari on toiminut työuransa aikana eri elämäntilanteista tulevien opiskelijoiden opinto-ohjaajana ja ohjauksen kehittäjänä. Erityisesti aikuislukion opinto-ohjauksesta saadut myönteiset kokemukset synnyttivät halun tutkia opinto-ohjauksen asemaa, merkitystä sekä kehittämisen mahdollisuuksia. Olennaiseksi ilmiöksi muodostui uraohjaus.

Väitöstutkimuksen keskiössä ovat aikuislukiosta valmistuneiden ylioppilaiden kokemukset aikuislukiossa opiskelemisesta, siellä annetusta ohjauksesta sekä aikuislukion jälkeisistä opintopoluista ja työurista. Tutkimuksen teoreettisessa taustoituksessa keskitytään ura- ja ohjausteorioihin. 

Kerronnallisen analyysin pohjalta tuloksiksi kiteytyi neljä urakertomustyyppiä, jotka on visualisoitu kansikuvassa: onnistuja, oman tiensä kulkija, eksynyt ja siivilleen nouseva. 

Opiskelijoiden myönteisen urakehityksen kannalta on tärkeää, että erilaiset elämäntilanteet kyetään tunnistamaan, ja ohjaus järjestetään niiden mukaisesti. Tutkimus antaa näkökulmia opinto-ohjaajien uraohjauksellisten taitojen kehittämiseksi osana elinikäistä oppimista ja ohjausta. 

KT Kalle Vihtari toimii Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa yliopettajana vastuualueenaan opinto-ohjaajakoulutus. Hän toimii Suomen edustajana Pohjoismaisessa aikuisten oppijoiden ohjauksen verkostossa (NVL – vägledning). Samoin hän on mukana Suomen kasvatustieteellisen seuran alaisuudessa toimivassa ohjausalan tutkimusverkoston johtoryhmässä.  

Tervetuloa mukaan kaikki SANLin jäsenet tästä  Click here to join the meeting

Espoon-Kauniaisten Akateemiset Naiset

Suositellut julkaisut

[instagram-feed]