Jaa ystävillesi

Blogi: Tärkeät sanat

Toivoa, tavoitella, edellyttää, vaatia. Onko sillä merkitystä, mitä sanaa käyttää? Vastaus voisi helposti olla ei, sillä sanathan tarkoittavat käytännössä melkein samaa. Jotkut ovat vain kohteliaampi tapa ilmaista sama asia.

Mutta onko sittenkään kyse vain sävyeroista? Kielitoimiston sanakirjan mukaan toivoa tarkoittaa sitä, että haluaa hartaasti ja odottaa jotakin tapahtuvaksi, tavoitella taas, että yrittää saavuttaa, havitella jotakin. Edellyttää sen sijaan viittaa siihen, että pitää jotakin jonkun edellytyksenä tai ehtona, asianmukaisena ja itsestään selvänä. Kun käyttää sanaa vaatia, ilmaisee tahtovansa ehdottomasti, että jokin on välttämätöntä ja tarpeellista, ilman sitä ei pärjää.  

Miksi näillä sanoilla on merkitystä? Akateemisten Naisten Liiton johtolauseena voi pitää historiateoksessa (Maritta Pohls, 2013) mainittua Naiset tahtovat paremman maailman. On haluttu lisätä yleissivistystä ja vaikuttaa lähiympäristön lisäksi suomalaiseen yhteiskuntaan ja koko maailmaan. Ja kun haluaa vaikuttaa, sivustaseuraaminen ei riitä.

Muutos syntyy sanoista ja teoista. Toivominen on ääneen sanomista, mutta usein sivustaseuraajan paikalta. Tavoitteleminen kertoo jo päämäärätietoisuudesta ja toiminnan suuntaamisesta. Edellyttäminen nostaa edellyttäjän esille, lähelle toimijuutta ja päätöksenteon paikkoja. Vaatiminen on jo vahva ilmaisu. Se kertoo asenteesta, että on oikeutettua tulla kuulluksi ja olla mukana päätöksenteossa. Vaatiminen kertoo myös asiantuntemuksesta ja halusta tehdä työtä tavoitteen eteen. On astuttu vallan varjoista sen näyttämölle.

Kun haluamme vaikuttaa, sanoilla on merkitystä. Ei riitä, että jakaa tietoa, on oltava mukana luomassa sitä. Ei riitä, että toivoo, on oltava hyvä sisältö, perustelut ja keinoja saada muutosta eteenpäin. Ja jos oma asiantuntemus ei riitä, tarvitaan yhdessä mietittyjä sanoja ja lauseita eri tilanteisiin, jotta keskustelussa pääsee eteenpäin. Joskus tarvitaan myös kovaa ääntä, aina sitkeyttä ja tahtoa toimia.

Akateemisilla naisilla on monta vaikuttamisen paikkaa. Paikallisyhdistysten toiminnan lisäksi olemme mukana kehittämässä tasa-arvoisempaa maailmaa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Naisissa on voima, jota tarvitaan muutoksen aikaansaamiseksi.  Tarvitaan tekoja, joilla muutosta voi viedä eteenpäin. Vaikutetaan yhdessä paremman maailman rakentamiseksi.

Sari Kuusela on tietokirjailija, yhteiskuntatieteiden tohtori ja SANLin sekä EKAN ry:n hallituksen jäsen. Lisää tekstejä voit lukea Sarin blogista Solmukohtia.

Suositellut julkaisut

[instagram-feed]