Jaa ystävillesi
 Väkivallan vastaisen työn rahoitus turvattava

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii hallitusta turvaamaan budjettiriihessä riittävät resurssit väkivaltaa ja sen uhkaa kokeneiden naisten ja tyttöjen auttamiseen ja matalan kynnyksen tukeen.

Suomi on sitoutunut kansainvälisissä sopimuksissa toimimaan kaikin keinoin naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Kuitenkin koronaepidemia on pahentanut naisiin kohdistuvan väkivallan varjoepidemiaa.

Poliisin tietoon tulleet perhe-ja lähisuhdeväkivaltatapaukset ovat lisääntyneet viime ja tänä vuonna, ja naisuhrien osuus väkivaltaa kokeneista on noussut. ”Meillä on vastuu varmistaa, että kaikkein vaikeimpiin tilanteisiin joutuneet naiset eivät koronapandemiasta huolimatta jää vaille tarvitsemaansa apua.

Resurssit väkivaltaa kokeneiden palveluihin tulee nostaa tarvetta vastaaviksi niin valtion, kuntien kuin uusien hyvinvointialueiden tasolla. Turvakotien, auttavien puhelinten ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden tukikeskusten sekä järjestöjen tuottamien matalan kynnyksen palvelujen rahoitusta on korotettava. Uudelle naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijalle on taattava resurssit, jotka riittävät sille asetetuista tehtävistä suoriutumiseen sekä avun tarjoamiseen väkivaltaa kokeneille”, vaatii Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Lisääntynyt lähisuhde-ja perheväkivalta on huomioitava myös koronaepidemian aiheuttamaa massiivista hoitovelkaa purettaessa, sillä tuen viivästyessä väkivallan aiheuttamat kustannukset saattavat olla paljon suuremmat ja vaikutukset erittäin pitkäaikaisia.

Samalla on kaikin keinoin tuettava naisvaltaisen sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden jaksamista. ”Sote-ala on kannatellut yhteiskuntaamme läpi pandemian, ja sen työntekijät ansaitsevat arvostuksemme.

Samalla on aika pohtia sitä, mitä tarkoitamme oikeudella samaan palkkaan samanarvoisesta työstä. Naisvaltainen sote-ala tekee erittäin arvokasta työtä, ja tämän on viimein aika näkyä myös alan palkkatasossa. Sote-alan palkankorotuksiin on varattava rahat kuntien menoihin”, Biaudet vaatii.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset, kuten lähisuhdeväkivaltaa kokeneet tai ihmiskaupan uhreiksi joutuneet, tavoitetaan usein parhaiten järjestöjen tekemän työn kautta. Järjestöt tuottavat korkealaatuisia palveluita moniammatillisessa yhteistyössä sekä kuntien että muiden toimijoiden kanssa. Rahapelituotoilla tuettujen sote-alan järjestöjen rahoitus on laskenut viime vuosina.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että naisten ja väkivaltaa kokeneiden parissa toimivien järjestöjen riittävä rahoitus turvataan myös tulevaisuudessa uuden rahoitusmallin kautta. Jotta hallitusohjelman tavoite nostaa Suomi tasa-arvon kärkimaaksi voidaan saavuttaa, on välttämätöntä turvata myös tätä tavoitetta tukevien naisjärjestöjen kattojärjestöjen – Naisjärjestöjen Keskusliiton, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKISin ja Monika-Naiset liiton – rahoitusvuosien 2020–2021 tasolla.

Lisärahan tarvetta on esimerkiksi seuraavilla momenteilla: Palautetaan ja korotetaan rahoitus turvakotipaikkojen määrän nostamiseen Istanbulin sopimuksen edellyttämällä tavalla sekä turvakotien esteettömyyden parantamiseen: momentti 33.60.52 +5 ME Palautetaan määräraha Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon, mille eduskunta on edellyttänyt pysyvää rahoitusta, sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan: momentti 33.03.04 +300000 E, momentti 25.01.50 + 500000 E Lisätään määräraha seksuaalisen väkivallan uhreja tukevien SERI-keskusten perustamiseen valtakunnallisesti ja riittävän rahoituksen turvaamiseen olemassa oleville keskuksille: momentti 33.03.04 +4ME Palautetaan määräraha tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämiseen: momentti 33.03.04 +100000 E Korotetaan määrärahaa järjestöille väkivaltaa tai sen uhkaa kohdanneiden matalan kynnyksen tukipalvelujen järjestämiseen ja turvakotijakson jälkeisen asumisen tukemiseen: momentti 33.90.50+ 5 ME Palautetaan määräraha tasa-arvoa tukevien naisjärjestöjen kattojärjestöille Naisjärjestöjen Keskusliitolle, Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKISille ja Monika-Naiset liitolle vuosien 2020–2021 tasolla: momentti 29.10.51 +400000 e   

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry
Eva Biaudet                    Terhi Heinilä
Puheenjohtaja                 Pääsihteeri

Lisätietoa:
Terhi Heinilä, pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 0405305544, terhi.heinila@naisjarjestot.fi
Merja Kähkönen, vaikuttamisen koordinaattori, Naisjärjestöjen Keskusliitto, 050 546 6688, merja.kahkonen@naisjarjestot.fi

Suositellut julkaisut

[instagram-feed]