Jaa ystävillesi
  • THAIBAN JA CHAPAGAON KYLIEN NAISTEN KOULUTUSPROJEKTI PÄÄTTYI 

SANLin  tavoitteena on vahvistaa käytännön yhteistyötä eri maiden sisarjärjestöjen kanssa. Ensimmäiseksi maaksi valittiin Nepal ja Nepalin Akateemiset  Naiset (Nepal Association of University Women -NAUW). SANL toteutti jäsenistön keskuudessa ensimmäisen joulukeräyksen 2020-2021, toisen vuotta myöhemmin ja viimeisimmän nyt joulu-tammikuussa. Keräyksen tuotot menevät aina lyhentämättömänä suoraan sisarjärjestölle. Tarkoituksena on tukea sisarjärjestön toimintaa heidän omista lähtökohdistaan ja tarpeistaan käsin. Näin voidaan vaikuttaa todellisiin muutoksiin paikallisten naisten elämässä.

Nepalin Akateemiset Naiset  toteutti Thaiban ja Chapagaon kylissä projektin  “Economic empowerment of disadvantaged women in rural households”.  Koulutukseen osallistui yhteensä 38 naista, joilla ei ole ollut mahdollisuutta käydä koulua. Naisten lukutaidon, erilaisten käytännön taitojen, taloudellisen osaamisen, vertaistuen ja tasa-arvon vahvistaminen ovat  tärkeitä naisten, heidän  perheidensä ja koko kyläyhteisön hyvinvoinnin kannalta.

SANLin rahallisen tuen turvin aloitettiin Thaiban ja Chapagaon kylissä koulutusprojekti keväällä 2021. Aluksi oli edessä tilojen etsiminen, koulutarvikkeiden hankinta sekä kouluttajakoulutus, ToT.  Thaiban ja Chapagaon  kylien naisia opetettiin lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan sekä valmistamaan mm. pikkelsejä ja saippuaa torilla myytäväksi. Koulutuksessa perehdyttiin myös säästämiseen ja rahan lainaamiseen sekä yhdessä työskentelyyn.  Ohjelman lopussa helmikuussa 2023 naisten käyttöön luovutetun pienen alkupääoman turvin he voivat nyt aloittaa pienimuotoista tuotteiden myyntiä torilla.

Vuodet 2021-2022 olivat koronavuosia, jolloin myös projekti keskeytyi useita kertoja.  Ohjelmaan sisällytettiin tässä vaiheessa Covid19 -tietoa sekä stressin käsittelyä, jotka olivat erittäin tärkeä osa koulutusta kriittisenä pandemian aikana.  

Koulutus on saatu onnellisesti päätökseen alkuvuodesta 2023. Kaikki 38 naista olivat mukana ohjelman loppuun saakka. Matkan varrella olevista haasteista huolimatta projekti onnistui erittäin hyvin. Siitä kiitos Nepalin Akateemisille Naisille, paikalliselle projektiryhmälle, opettajille ja tietysti ahkerille ja sinnikäille  koulutuksessa mukana oleville Thaiban ja Chapagaon naisille.

Nepalin Akateemiset Naiset tulevat pitämään yhteyttä näihin kyliin varsinaisen koulutuksen jälkeenkin  seuraten projektin onnistumista. Tavoitteena on edesauttaa kestävää kehitystä kylissä ja saada aikaan pysyvä muutos naisten elämässä kohti parempaa.

Nepalin Akateemiset Naiset jatkavat nyt Satungalin kylässä, Chandragirin hallinnollisella alueella Kathamandun ulkopuolella.  Kylän 26 naista saa nyt samansisältöistä koulutusta kuin Thaiban ja Chapagaon naiset. SANLilaiset tukevat myös tätä helmikuussa 2023 alkanutta vuoden kestävää projektia.

Mrs. Ramita Suwal, President of NAUW,  lähettää kaikille SANLilaisille suuret kiitokset tuesta sanoin :

Thank you the Finnish Federation of Graduate Women for believing in us and being with us all through the project”.

Näihin sanoihin on helppo yhtyä  –  suuret kiitokset EKANilaiset ja kaikki SANLilaiset.

Heli Isohookana ja Christine Ek-Kommonen

SANLin kv-työryhmä, Nepal-projekti

Teksti: Heli Isohookana ja  Christine Ek-Kommonen

Kuvat: Ramita Suwal ja Nepal Association of University Women

ks. myös:  http://akateemisetnaiset.blogspot.com/2023/04/nepalin-sisaret-kiittavat-sanln-tuesta.html

Suositellut julkaisut

[instagram-feed]