Jaa ystävillesi

Naisjärjestöjen Keskusliitto haluaa maan suurimpana naisjärjestöjen kattojärjestönä kertoa, että me uskomme seksuaalihäirintää kokeneita. Kevään häirintäkeskustelut ovat tuoneet esille uhreja vähätteleviä ja syyllistäviä asenteita. Valta-aseman väärinkäyttö millä tahansa yhteiskunnan osa-alueella on aina tuomittavaa ja väärin. Vastuu on aina aikuisella ja valta-asemassa olevalla.

“Kaikki ilmi tuleva häirintä tulee aina ottaa vakavasti ja selvittää. Olemme luoneet askelmerkit, joilla yhteisöt voivat ehkäistä kaikenlaista ahdistelua ja kiusaamista. On tärkeää, että kaikki puolueet, politiikassa mukana olevat ja muut yhteisöt nyt varmistavat, että omat toimintatavat ovat kunnossa ja että rakenteilla tuetaan häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista”, korostaa puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén.

Häirintää pitävät yllä myytit, joiden mukaan seksuaaliväkivallan kokija on itse toiminnallaan tai pukeutumisellaan vaikuttanut siihen, että on tullut häirityksi. Erityisesti nuorten kokema seksuaalihäirintä on järkyttävän yleistä. Puolet kouluterveyskyselyyn vuonna 2021 vastanneista tytöistä kertoi kokeneensa häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua viimeisen vuoden aikana. Kyse on aina vallan väärinkäytöstä, eikä häirintää kokeneelle voi sysätä vastuuta häirinnästä.

“Naisjärjestöjen Keskusliitto on pitkään tehnyt töitä sen eteen, että yhteiskunnan rakenteet estävät häirintää, eivät ylläpidä sitä. Haluamme 72 jäsenjärjestön ja 400 000 jäsenen voimin sanoa, että uskomme seksuaalihäirinnän kokijoita ja teemme kaikkemme, jotta he eivät jää yksin”, muistuttaa pääsihteeri Terhi Heinilä.

Seksuaalirikoslain uudistamisen yhteydessä Naisjärjestöjen Keskusliitto esitti, että raiskauksen määritelmä kattaisi myös vallan väärinkäytön tilanteet. Liitto toivoo, että eduskunta ottaa vallan väärinkäytön tilanteet käsittelyyn. Uhrin haavoittuva asema ja tekijän valta-asema tulee tunnistaa rikostutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä nykyistä paremmin.

Liiton hallitusohjelmatavoitteissa esitetään tarkennuksia työturvallisuuslakiin sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin keinoina seksuaalihäirintään puuttumiseksi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto järjestää syksyllä avoimen tietoiskun häirintään puuttumisesta, johon yhteisöjen häirintäyhdyshenkilöt ovat tervetulleita.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Saara-Sofia Sirén                                                            Terhi Heinilä
    puheenjohtaja                                                                   pääsihteeri

Lisätietoja:
Terhi Heinilä, terhi.heinila@naisjarjestot,fi, puh 040 530 5544.

Suositellut julkaisut

[instagram-feed]