Jaa ystävillesi

Akateemiset Naiset

Suomen Akateemisten Naisten Liitto-Finlands – Kvinnliga Akademikers Förbund (SANL-FKAF) on akateemisen tutkinnon suorittaneiden naisten kansainvälinen verkosto, joka edistää naisten asemaa, työuraa ja tasa-arvoa. Jäsenistössämme kohtaavat eri ikäiset ja eri ammattialoja edustavat naiset, jokainen omalla tavallaan ja elämäntilanteensa mukaan. Tunnuslauseemme on Viihdy-Verkostoidu-Vaikuta.

Toiminnan ydin on 19 paikallisyhdistyksessä, joissa järjestetään monipuolista ohjelmaa kuten vierailuja erilaisiin kulttuurikohteisiin ja yrityksiin, lounastapaamisia sekä luento- ja koulutustilaisuuksia.

Monet Akateemisista Naisista toimivat vapaaehtoisina maahanmuuttajanaisia tukevissa Luetaan yhdessä – ja Auroras -verkostoissa. Ryhtymällä vapaaehtoiseksi voit auttaa naisia heidän itsenäisellä koulu- ja urapolullaan Suomessa. Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä voit tehdä myös osallistumalla kotimaiseen ja kansainväliseen koulutus- ja tasa-arvokeskusteluun. Akateemisilla Naisilla on neuvoa-antava asema YK:n ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa sekä sisarjärjestöjä 65 maassa.

EKAN ry:n lisäksi pääkaupunkiseudulla toimivia paikallisyhdistyksiä ovat Helsingin Akateemiset Naiset (HAN ry), Vantaan Akateemiset Naiset (VAN ry) ja Kvinnliga Akademiker i Helsingfors r.f.

Olet tervetullut myös sisaryhdistysten tilaisuuksiin, lisätietoa yhdistysten verkkosivuilla!